Вітаємо Вас у SKYDENT!

Гарантії

Будьте впевнені – робити роботу, яку доведеться постійно переробляти – не в
наших інтересах. У наших правилах – ретельно планувати свої дії ще до
початку лікування, і якщо ми бачимо, що ситуація ненадійна – наполягатимемо на
правильному виді лікування. Переконуватимемо, аргументувати свій план лікування
рентгенами, розрахунками, чіткими цифрами та нашим досвідом.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЙ У СТОМАТОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ
«Skydent» м. Вінниця

Гарантійний термін – це період безкоштовного усунення лікарем (клінікою) усувних
недоліків, безкоштовної переробки або заміни роботи, повторного лікування пацієнта у разі
виявлення непереборних недоліків, що виникли після лікування не з вини пацієнта (пломба
випала, протез зламався і т.п.).

Які обставини враховує лікар, визначаючи гарантію.
У разі встановлення кожному пацієнту на кожну виконану роботу прогнозованих гарантій
лікар враховує та обов’язково роз’яснює обставини, що обмежують гарантії (якщо
такі виявлені):
1. стан загального здоров’я та вік пацієнта;
2. обсяг виконаного рекомендованого плану лікування;
3. клінічна ситуація в порожнині рота ( наявні порушення, особливості прикусу, склад
слини, підвищена стирання зубів та ін);
4. складність цього випадку лікування;
5. переваги та недоліки використовуваних технологій і матеріалів, а також обраних
варіантів лікування;
6. особливості професійної діяльності пацієнта, які можуть негативно
позначатися на результати лікування.

За яких умов лікар (клініка) виконуватиме встановлені гарантії.
Якщо в період дії гарантій у пацієнта не виникнуть (не виявляться) захворювання внутрішніх
органів, а також зміни фізіологічного стану організму (внаслідок вагітності,
прийому лікарських препаратів, шкідливих зовнішніх впливів), які здатні негативно
вплинути на досягнуті результати стоматологічного лікування;
1. якщо пацієнт дотримуватиметься гігієни порожнини рота та інші вказівки стоматолога;
2. якщо пацієнт відвідуватиме огляди з частотою, рекомендованою стоматологом;
3. якщо виявлені недоліки нашої роботи виправлятимуться в нашій клініці;
4. якщо не позначаться форс-мажорні обставини, здатні вплинути на результати
лікування.

На окремі види стоматологічних робіт (послуг) зважаючи на їх специфіку встановити
гарантійні терміни не є можливим:
1. обробка та пломбування кореневих каналів;
2. професійне гігієнічне чищення порожнини рота;
3. тимчасова пломба;
4. деякі види ортодонтичного лікування;
5. хірургічні операції (резекція верхівки кореня, видалення зуба, постановка зубного
імплантату та ін);
6. лікування запалення ясен та оточуючих зуб тканин;
7. відбілювання зубів.

У випадках, коли через специфіку стоматологічної роботи (послуги) неможливо визначити
гарантійні терміни, лікар нашої клініки встановлюють та обов’язково роз’яснюють пацієнту
відсоток успішності лікування у кожному конкретному випадку.
Таким чином, клініка встановлює прогнозовані гарантії або у вигляді термінів або у вигляді
відсотка ймовірності успішності лікування.

Гарантії визначаються:
1. на кожну конкретну виконану роботу;
2. з урахуванням конкретних обставин, які лікар називає пацієнтові;
3. за погодженням з пацієнтом до та після лікування.
Які середні гарантійні зобов’язання надаються у клініці «Skydent»
Вінниця.

Для того, щоб пацієнти мали уявлення про гарантії, які зазвичай
встановлюють лікарі нашої клініки, ми визначили:
1. середні гарантійні терміни лікування, де можуть бути встановлені (див.
Додаток 1);
2. середні гарантійні умови (див. Додаток 2).

Увага! У Вашому конкретному випадку (за виявлених обставин лікування)
прогнозовані гарантійні показники можуть бути більшими або меншими за середні.
Лікар аргументує, що і чому він може чи не може гарантувати у Вашому
випадку. Термін служби для всіх видів лікування та протезування перевищує гарантійний
термін у 2 – 3 рази.

Додаток №1
Середні гарантійні терміни, що діють у стоматологічній клініці «Skydent»
Вінниця.
Терапевтична стоматологія (постановка пломб, естетична реставрація).
1. Пломба з композиційного світлозатверджуваного матеріалу:
карієс на жувальній поверхні зубів – 2 роки
карієс на контактній (бічній) поверхні зубів – 1 рік
карієс на контактній поверхні передніх зубів (різців та іклів)- 1.5 роки
карієс на контактній поверхні передніх зубів з руйнуванням кута коронки, карієс в
придесневій зоні-1 рік
реставрація всіх груп зубів (пряме винування) – 1 рік.
2. Пломба зі склоіономерного цементу (СІЦ):
карієс на жувальній поверхні зубів – 0.5 роки
карієс на контактній (бічній) поверхні зубо- 0.5 року
карієс на контактній поверхні передніх зубів (різців та іклів)- 0.5 роки
карієс на контактній поверхні передніх зубів з руйнуванням кута коронки-1 міс.
к

Ортопедична стоматологія
1. Незнімне протезування:
металокерамічна коронка – 2 роки
безметалова керамічна коронка-2 роки
металева цільнолита коронка – 3 роки
металева штампована коронка – 1 рік
лита металева культева вкладка – 2 роки
керамічний вінір-1.5 року
металопластмасова коронка (тимчасова) – 1 рік
пластмасова коронка (тимчасова) – 1 міс.
2. Знімне протезування:
бюгельний протез – 2 роки
еластичний знімний протез-1.5 року
пластинковий знімний протез з армуванням – 1.5 роки
пластинковий протез-0.5 року

Додаток №2

Гарантійні умови стоматологічної клініки Skydent:
1. обов’язковий профілактичний огляд кожні 6 місяців, визначення індексу гігієни;
2. виконання рекомендацій лікаря щодо догляду за порожниною рота та зубними протезами;
3. обов’язкове професійне чищення зубів за наявності медичних показань (у
час профілактичного огляду);
4. у разі невиконання вищеописаних умов гарантійний строк, згідно із законодавством
України (закон України щодо захисту прав споживачів стаття 13 пункт 4), становить 6
місяців (з моменту надання допомоги чи останнього профілактичного огляду).

Адміністрація стоматологічної клініки “Skydent”.